Kaplica kadetów w West Point

Okna w Kaplicy Kadetów w Akademii West Point

Agata Mościcka

West Point jest miejscem, w którym są starannie selekcjonowane grupy żołnierzy i cywilów, przeznaczone do zajęć akademickich i takie, które mają cechy przywódcze i umiejętności fizyczne, predysponujące ich do sukcesu w roli Kadetów w Akademii Wojskowej Stanów Zjednoczonych .

Na terenie Akademii Wojskowej West Point znajduje się Kaplica Kadetów, znany punkt orientacyjny i symbol działalności religijnej Akademii.

Zaprojektowana została przez renomowaną firmę Cram, GOODHUE i Ferguson.

Budynek powstały w 1910 roku, został zbudowany z granitu.

Kaplica w sposób naturalny wkomponowuje się  w otaczający ją krajobraz.

Architektura budynku  łączy techniki i kształty gotyku z masywnością średniowiecznych twierdz.

Ten motyw architektoniczny zdominował później również inne budowle w West Point.

Kamienie wykorzystane do budowy kaplicy były wydobywane w West Point

Budowa kaplicy kosztowała 441.308 dolarów .

Witraż w prezbiterium w kaplicy kadetów w West Point

Witraż w prezbiterium w kaplicy kadetów w West Point

 

Witraże, zdobiące okna kaplicy zostały wykonane przez Willett Studios z Filadelfii.
Na wielkim oknie Sanktuarium, wyryto słowa, będące mottem Akademii –
„Obowiązek, Honor, Ojczyzna”.
Witraż ten był pierwszym, który został zainstalowany w oknach kaplicy.
Wszystkie szyby boczne tego witraża są pamiątkowe i są na nich wypisane roczniki kolejnych klas.
Pierwszy panel jest wyposażony w srebrne, grawerowane tabliczki z podpisami poprzednich kuratorów, wśród nich są nazwiska generałów MacArthura, Taylora i Westmorelanda.
Okna kaplicy przedstawiają wartości i cnoty Akademii West Point, obowiązek, ojczyznę i honor oraz także postacie Starego i Nowego Testamentu, które przez lata inspirowały kadetów.
Główne okno jest poświęcone tym, którzy służyli narodowi w ciągu wieków i którzy nadal służą mu  na co dzień.

Kaplica kadetów w West Point

Kaplica kadetów w West Point

 

Willett Studios zostało wybrane przez Tiffany and Co. do zaprojektowania i stworzenia witraży do kaplicy Kadetów  ku czci absolwentów West Point
Każde z tych okien kosztowało 300 $.
William Willett ustalił tak niską cenę w 1910 roku, dziękując w ten sposób  absolwentom West Point za ich działalność dla kraju.
Cena nie uległa zmianie przez 66 lat tworzenia witraży, aż zostało zainstalowane w kaplicy ostatnie okno.

Witraże swymi kolorami ocieplają chłód typowej gotyckiej katedry. Symfonia kolorów, wykorzystanych w tych oknach powstała dzięki mistrzowskim zdolnościom autorów witraży, które oddają chwałę Bogu w materiale, który był i jest ukoronowaniem dzieł architektury.

Witraże z kaplicy Kadetów dominują w prostocie i godności jej wnętrza.
Tylko kilka innych kościołów, zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i w Europie, ma okna, których tematyka jest tak ściśle zintegrowana i skoordynowana.
Położenie kaplicy w miejscu, wybranym przez Cram ma ogromne znaczenie i wzbogaca piękno okien, gdyż naturalne światło wlewa się przez wielobarwne szyby, niezakłócone przez żadną przeszkodę.

Okna kaplicy można podzielić na trzy grupy: okna Sanktuarium, które zostały stworzone ku pamięci absolwentów Akademii Wojskowej; okna nawy, które są poświecone kolejnym klasom absolwentów Akademii i okno na północ, które jest poświęcone pamięci absolwentów, którzy zginęli podczas I wojny światowej.

W oknach nawy zostały przedstawione kolejne roczniki, kończące Akademię.
W ostatnich latach, absolwenci, kończący szkołę mieli wykonywane nie tylko okno dedykowane ich klasom, lecz także okno dedykowane równocześnie klasom, które istniały sto lat temu.

Oknom w kaplicy nadano określony ikonograficzny plan.
Okna w górnej kondygnacji, zachodniej strony kaplicy zostały ozdobione witrażami ze scenami z przypowieści, cudów i nauczania Chrystusa.
Święci męczennicy i misjonarze Kościoła są przedstawieni w dolnych oknach Kaplicy.
Po jej wschodniej stronie, górne okna pokazują sceny z Dziejów Apostolskich, natomiast dolne okna ilustrują patriarchów i proroków Starego Testamentu.

Zgodnie ze zwyczajem, ustanowionym w wielu starych gotyckich katedrach Europy, okna medalionowe zostały zaprojektowane do górnych naw.
Górne panele transeptu okien pokazują wydarzenia z życia Chrystusa.
Poniżej tych paneli przedstawione są prorocze zdarzenia ze Starego Testamentu.

Okna transeptu mają ostre zwieńczenia i można je podzielić na sześć grup. Każda ze stron nawy jest podzielona na siedem zatok, każda z dużym oknem. Okna te są podzielone na dziesięć paneli, przedstawiających absolwentów kolejnych roczników.
W każdej wnęce widać małe okno o prostej konstrukcji. Okna te są również poświęcone kolejnym absolwentom, kończącym Akademię. Tematyka ta dominuje w oknach  kaplicy Kadetów.

Kaplica kadetów w West Point

Kaplica kadetów w West Point

Pozostałe okna przedstawiają wiele znanych historii z Biblii.
Można tutaj zobaczyć Noego i  jego Arkę, Triumf Samsona nad Filistynami, Eliasza karmionego przez kruki i inne wydarzenia z Testamentu.
Życie Chrystusa można podziwiać od jego narodzenia i wizyty trzech Mędrców do jego zmartwychwstania.

Uzupełnieniem okien, poświęconych kolejnym klasom Akademii jest duże okno nad północnym wejściem do kaplicy. To okno, które zostało zainstalowane w 1923 roku, jest pomnikiem ku czci absolwentów Akademii Wojskowej, którzy zginęli podczas I wojny światowej.

Okno na północ opiera się na objawieniu św. Jana na wyspie Patmos, ku pamięci pierwszych chrześcijan i ich  prześladowań. Tematem okna jest triumf Chrystusa nad grzechem i śmiercią.

Trzy centralne panele u podstawy okna przedstawiają historię Starego Testamentu, ofiarę Izaaka. Patriarcha Abraham, pokazany jest po prawej stronie. „On, który nie oszczędził własnego syna” został wybrany jako symbol rodziców, którzy oddali swoich synów w wojnie światowej. Po lewej stronie jest Isaak trzymający na ramieniu krzyż. Isaak został przedstawiony jako chrześcijański żołnierz, poświęcający się w służbie.

Panele zewnętrzne są wypełnione aniołami w jasnej zbroi. Tutaj, podobnie jak w innych panelach bocznych, anioły noszą zbroje ukształtowane tak, by reprezentować narody, które brały udział w wojnie światowej.

Piękne okno prezbiterium jest często porównywane do okna w sanktuarium kaplicy św. Jerzego w  Windsorze. W słoneczne niedzielne poranki, miękkie światło przenika poprzez liczne bogato kolorowane szybki, rzucając barwną  aurę w całym sanktuarium.

Na dorocznym spotkaniu Stowarzyszenia Absolwentów w czerwcu 1907 roku pojawiła się koncepcja stworzenia okna pamiątkowego, opierającego się na relacji aktualnych absolwentów do ich poprzedników.

Komisja zaprosiła kilka firm witrażowych do przedstawienia planów, dotyczących projektu okna. Plany zostały przedłożone jury, składającemu się z komitetu i czterech wybitnych architektów, którzy byli ekspertami w strukturach kościelnych. W wyniku konkursu firma The Willett Stained Glass and Decorating Company of Pittsburgh z Pensylwanii, została wybrana do wykonania pamiątkowego okna.

Środki na okno zostały zebrane przez absolwentów Akademii Wojskowej na całym świecie. Lista abonentów ma znaczenie nawet dziś, nazwy niektórych z tych ludzi stały się znane w całym kraju, choć w 1910 roku, były one znane tylko w niewielkim kręgu wojskowym.

Pierwsze okno, zainstalowane w kaplicy Kadetów, Okno Sanktuarium reprezentuje „Geniusz i ducha West Point”, ponieważ symbolizuje bohaterów Starego i Nowego Testamentu. Projektanci okna, William i Annie Lee Willett, wyrazili koncepcję tego tematu w ich opisie, przekazanym do Komitetu w lutym 1910 roku, gdzie określili, że ich celem przy projektowaniu okien w kaplicy Kadetów nie było tworzenie dekoracji kościelnej i teologicznej, według zasad XI i XIII wiecznej sztuki witrażu, lecz starali się zrobić znacznie więcej, gdyż chcieli stworzyć pomnik na chwałę wielkiej prawdy duchowej, podkreślający poprzez sceny biblijne i historię kościoła geniusz Akademii West Point.

Pięć dolnych lancetów w witrażu symbolizuje „Geniusz West Point” i jego hasło „Obowiązek, Honor, Ojczyzna”, przedstawione w odniesieniu do Starego Testamentu i Chrystusa, jako uosobienia  najwyższego rodzaju patriotyzmu.
Po lewej stronie Dawid i Jonatan mają symbolizować przyjaźń, cnotę, która rozwija się szczególnie w życiu wojskowym.

Mojżesz z płonącym krzewem z Dekalogu, jest podstawą wszelkiej czci i służby, posłuszeństwa wobec Boga i Jego praw, będących pierwszą zasadą honoru i patriotyzmu.

Witraże kaplicy Kadetów pokazują wybitne przykłady oddania służbie ojczyźnie na podstawie Starego i Nowego Testamentu.

W witrażach tych ukryte jest przesłanie mówiące, że obowiązkiem chrześcijanina żołnierza jest służba ojczyźnie. Chcąc osiągnąć zwycięstwo, zawsze musi on mieć w sobie siły, które opowiadają się za sprawiedliwością i prawdą, zdając sobie jednak jednocześnie sprawę z tego, że jeśli tylko obniży swoje normy i zasady, zostanie utracony jego honor.

Prezbiterium w kaplicy kadetów w West Point

Prezbiterium w kaplicy kadetów w West Point

Zdjęcia: Willet Hauser Architectural Glass – https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8750502

Odpowiedz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Sprawdź również

Kraków miasto witraży. Wystawa plenerowa z okazji 120-lecia Pracowni i Muzeum Witrażu.

18 sierpnia o godzinie 19:00 Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski uroczyście otworzy plenerową wystawę “Kraków miasto witraży” ...