Święte obrazy witrażowych okien

Święte obrazy witrażowych okien 2

Witraże oglądane z zewnątrz budynków wydają się być bezbarwne,  by zobaczyć święte obrazy witrażowych okien 2 trzeba wejść do środka kościoła i dotknąć piękna dzięki iluminacji światła.

Światło przenikające witraż sakralny miało wskazywać człowiekowi jego drogę. Drogę życia, nauki i wiary. Miało przenosić go w inną rzeczywistość.

W witrażu sakralnym – katolickim nie ma mowy o przypadku. Oglądająca go osoba musi skupić uwagę na istotnych szczegółach. Charakterystyczne dla katolickich witraży są wyróżniające się w ich obrazach wizerunki związane z wiarą katolicką.

Te detale, atrybuty miały za zadanie podkreślenie znaczenia elementów wiary katolickiej, wyróżnienie jej na tle innych kościołów chrześcijańskich.

Autorzy katolickich witraży zobrazowali na nich, dzięki swojemu geniuszowi artystycznemu i religijnemu, w sposób wyjątkowy, główne dogmaty wiary katolickiej. Sztuka operowania światłem, jaką posiedli w sposób najdoskonalszy, pozwoliła im na stworzenie zjawiska, które można porównać do Bożej Obecności, jaka przenika i ożywia wszystko we wnętrzu ponurej budowli sakralnej.

Witraże katolickie stanowią jedność z budynkiem kościoła – to święte obrazy witrażowych okien 2

W poprzedniej części poznaliśmy wizerunek Najświętszego Serca Jezusa, który odgrywa znaczącą rolę w witrażach katolickich.

Kolejny ważny obraz w sztuce witrażowej katolickiej to Najświętsza Dziewica Maryja, której postać była głównym tematem katolicyzmu w sztuce przez całe wieki.Wyobrażenia Dziewicy Maryi znajdujące się w witrażach pochodzą z opisów znalezionych w Piśmie Świętym oraz z tradycji Kościoła Katolickiego.

Niejednokrotnie w barwnym szkle przedstawiane były obrazy zwiastowania.W katolickim witrażu spotkamy często wizerunek zwiastowania zawierający postać Archanioła Gabriela, który przekazuje Dziewicy Maryi wiadomość, że zostanie Matką Jezusa.

Witraże katolickie przedstawiają również często życie Maryi Panny.Te witraże są zazwyczaj wykonane jako seria obrazująca wydarzenia z życia Maryi.

Narodziny Chrystusa to następny z niezwykle eksponowanych elementów w obrazach, które pokazywane były w katolickich witrażach. Towarzyszą mu zazwyczaj wizerunki Trzech Królów. Witrażowe obrazy oddają szczególną adorację, jaką nowo narodzonego Jezusa obdarzają pasterze.

W katolickim witrażu Stabat Mater odnosi się do obrazu Maryi Dziewicy pod krzyżem podczas ukrzyżowania Chrystusa.W tych przedstawieniach Matka Boska przeważnie stoi po prawej stronie Jezusa na krzyżu. To również jeden z niezwykle powszechnych wizerunków spotykanych na katolickich witrażach.

Witraże rzymskokatolickie często przedstawiają Wniebowstąpienie Maryi, jakie miało mieć miejsce pod koniec jej życia.

Symbolika charakterystyczna dla katolickich witraży to niejednokrotnie postać Chrystusa towarzysząca Bogu Ojcu i Świętemu Duchowi w postaci gołębia. Na obrazach przedstawiających taką kompozycję postać Chrystus często umieszcza koronę na głowie Maryi, jako Królowej Niebios.

Katolickie witraże przedstawiają wielokrotnie Świętą Rodzinę: Dziecko Jezus, Dziewicę Maryję oraz Świętego Józefa. Maryja z dzieckiem niemowlęcym na ręku lub nawet bez, przedstawiana na katolickich obrazach witrażowych, określana jest mianem Madonny.

W symbolice katolickiej ważne miejsce zajmuje Pieta. Jest to wizerunek Maryi Dziewicy, która trzyma ciało zmarłego Jezusa. Tego typu obraz jest dosyć powszechnie spotykany w witrażach kościołów katolickich.

Postacie świętych były przedstawiane w katolickich witrażach, aby zachęcić wiernych  do naśladowania ich pobożności, dobrych uczynków lub wytrwałości w wierze. Wiele kościołów katolickich i katedr poświęconych jest konkretnemu świętemu  i z racji tego właśnie te postacie często figurują w witrażach danego kościoła.

Witraże sakralne stanowiły przez wieki formę Biblii dla ubogich. To z niej wierni mogli uczyć się i odczytywać drogę do zbawienia. Witraże katolickie wytyczały tę drogę wyjątkową symboliką, zapewniając kościołowi katolickiemu mocną pozycję w chrześcijaństwie.

 

 

Odpowiedz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Sprawdź również

Niezwykłe muzeum sztuki szklanej w Japonii

Niezwykłe muzeum sztuki szklanej w Japonii

Sztuka szklarska kraju kwitnącej wiśni zyskała już światową sławę, dlatego warto odwiedzić niezwykłe muzeum sztuki ...