Witraż w katedrze Św. Szczepana - Wiedeń

O konserwacji zabytkowych witraży – Kraków 2020.03.18

Serdecznie i gorąco zapraszamy do Krakowa

do Międzynarodowego Centrum Kultury – Rynek Główny 25

w dniu 18 marca 2020  (środa) o 18:00 – 19:30

Na bardzo interesujący wykład Sławka Oleszczuka.

Zapraszamy na kolejny „Wykład otwarty Akademii Dziedzictwa” poświęcony zasadom prawidłowej konserwacji zabytkowych witraży. Najważniejsze założenia postępowania konserwatorskiego przedstawi Sławomir Oleszczyk, wybitny specjalista w konserwowaniu i rekonstruowaniu średniowiecznych, nowożytnych i dziewiętnastowiecznych witraży.

W roku 1958 Polska przystąpiła do Corpus Vitrearum Medii Aevi (CVMA), organizacji utworzonej sześć lat wcześniej z inicjatywy prof. Hansa R. Hahnlosera podczas Międzynarodowego Kongresu Historii Sztuki w Amsterdamie, pod egidą Międzynarodowej Unii Akademickiej (UAI) oraz Międzynarodowego Komitetu Historii Sztuki (CIHA). Pierwotnym celem CVMA były kompleksowe badania nad witrażownictwem średniowiecznym. Z czasem objęły one również witraże nowożytne (co znalazło swoje odbicie w nazwie organizacji – obecnie Corpus Vitrearum).

Siedzibą Corpus Vitrearum Polska jest Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Grodzkiej w Krakowie, w którym mieszczą się specjalistyczne archiwum, biblioteka i fototeka, obejmujące zbiory związane z witrażownictwem polskim i zagranicznym – od średniowiecza po czasy współczesne.

W 2004 roku, podczas 22. Międzynarodowego Colloquim Corpus Vitrearum w Norymberdze określono główne idee i standardy postępowania konserwatorskiego przy pracy nad zabytkowymi witrażami, o których podczas wykładu opowie Sławomir Oleszczyk. Omówione zostaną m.in. metody konserwacji prewencyjnej i interwencyjnej, sposoby konserwacji ram i pozostałych elementów związanych architektonicznie z witrażami, a także przedstawione zostaną najczęstsze błędy i nieprawidłowości w postępowaniu konserwatorskim.

Sławomir Oleszczuk – konserwator dzieł sztuki, absolwent konserwacji i restauracji elementów i detali architektonicznych w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (1988). Członek Stowarzyszenia Miłośników Witraży „Ars Vitrea Polona” oraz Corpus Vitrearum Polska. Konserwował i rekonstruował m.in. cenne średniowieczne, nowożytne i XIX-wieczne witraże eksponowane w Muzeum Architektury, Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu i Katowicach, Muzeum Narodowym w Krakowie, Poznaniu i Gdańsku, Muzeum Zamkowym w Malborku oraz Muzeum we Fromborku. Wraz ze swymi współpracownikami wykonał konserwacje witraży w kilkudziesięciu obiektach sakralnych w całej Polsce.

Celem cyklu „Wykładów otwartych Akademii Dziedzictwa” jest popularyzacja programu organizowanych przez nas dwusemestralnych studiów podyplomowych poświęconych zarządzaniu dobrami kultury. MCK od lat regularnie współpracuje z wieloma ekspertami z zakresu badań nad dziedzictwem kulturowym, wybitnymi konserwatorami zabytków, dyrektorami instytucji kultury, galerii muzeów z całego świata. Dzięki „Wykładom otwartym Akademii Dziedzictwa” dorobek i osiągnięcia tych osób mogą być szeroko prezentowane publiczności.

Odpowiedz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Sprawdź również

Cmentarz Les Champeaux w Montmorency

Montmorency jest niewielką miejscowością położoną kilkanaście kilometrów od Paryża. Walory klimatyczno-krajobrazowe odkryli dla Polaków Wielkiej ...