Talerzyki po wygrzewaniu bez podświetlenia

Tworzenie witraży jako forma terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną

Niezależnie od wieku lub poziomu zaawansowania umiejętności uczestników takich warsztatów, tworzenie witraży wpływa tylko pozytywnie na rozwój ich funkcji poznawczych. Należy podkreślić, że pierwszym zadaniem opiekuna jest podział podopiecznych na grupy. Musi brać pod uwagę przede wszystkim: stopień niepełnosprawności, bezpieczeństwo obcowania z niektórymi materiałami i narzędziami, a także wstępne doświadczenia w tej formie rzemiosła artystycznego. Chodzi o to, by przeprowadzanie przez kolejne etapy edukacji technicznej było dostosowane do możliwości danej osoby. W przeciwnym razie, pierwszy błąd lub niedoskonałość mogłyby zniechęcić do dalszej pracy. W skrajnych przypadkach realne byłyby atak paniki albo agresji. Na szczęście, doświadczeni, opanowani wychowawcy dobrze znają metody radzenia sobie z kryzysem w takich sytuacjach.

Technika witrażu stymuluje bodźce percepcyjne i przestrzenne

Pierwszą korzyścią wynikającą z systematycznego zaangażowania osób z niepełnosprawnością intelektualną jest redukcja napięć emocjonalnych. Z jednej strony dotyczy ona ograniczenia ryzyka występowania skrajnych reakcji. Z drugiej – zapobiega częstym wahaniom nastrojów, które powstają też na skutek innych bodźców. Następna zaleta uczestnictwa w warsztatach tworzenia witraży to stopniowe poznawanie różnorodności: struktur surowców, kolorów, wachlarzy zdobień oraz wykończeń. Tak samo istotna staje się zdolność do właściwego doboru metod pracy nad konkretnym projektem. Początkowo może być wspierana sugestią opiekuna, by następnie osoba z niepełnosprawnością sama rozstrzygnęła o formie witrażu. Pośrednio jest to także umiejętność brania odpowiedzialności za określone decyzje. I wreszcie, zajęcia uczą pozytywnej wrażliwości na sztukę i jej piękno.

Unikatowe projekty witraży osób z niepełnosprawnością intelektualną

Artystyczne wytwórstwo takich, szklanych form dekoracyjnych nie różni się niczym od sposobów tworzenia witraży przez doświadczonych mistrzów techniki. Jedyną, wstępną odrębnością jest oczywiście poziom zaawansowania. Nauczyciele w ośrodkach terapeutycznych starają się wdrażać metody powszechnie przyjęte w tym typie rzemiosła. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną pracują więc w oparciu o techniki Tiffany’ego oraz Angielską. Do takich celów wykorzystują pełne wyposażenie, czyli: szkiełka witrażowe, lutownice, noże, wałeczki, obłamywacze, formy do lamp czy szlifierki. Nic dziwnego, że rezultaty niektórych prac są prezentowane na wystawach rękodzieła lub konkursach tematycznych. Warto zaznaczyć, że stworzone witraże bardzo często stanowią potem dekoracje pomieszczeń specjalistycznych placówek opiekuńczych albo zajęciowych.

 

Odpowiedz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Sprawdź również

Witraże w formie kreatywnych zestawów edukacyjnych dla dzieci

Główną kategorią materiałów oraz narzędzi do tworzenia szklanych witraży są rzecz jasna profesjonalne zestawy artystyczne. ...