Poznaj „Oblicza szkła”

„Oblicza szkła” to wystawa prezentująca twórczość sześciu artystów związanych z powstałą w 1957 r. Pracownią Witrażu na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: Andrzeja Kałuckiego, Justyny Bieńkowskiej – Werbickiej, Pauliny Kaczor-Paczkowskiej, Anny Koli, Anny Wójcickiej oraz Łukasza Wodyńskiego.

Za pomocą witraży, obrazów, instalacji i rzeźb autorzy zachwycają grą światła z niezwykłą materią, jaką jest szkło.
Otwarcie wystawy odbyło się 1 marca 2013 r. w salach Gmachu Głównego Muzeum przy ul. Wodnej 3/5.

Mecenasem wystawy jest Grupa ENERGA

Andrzej Kałucki

Urodził się 12 maja 1957 roku w Krapkowicach (woj. opolskie). W latach 1972-77 uczęszczał do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Opolu. W ramach praktyk w PLSP miał dwuletni   kontrakt z Pracownią Witraży Jakuba Cubera z Głogówka. Ten staż pozwolił mu na realizację pierwszego artystycznego dyplomu z zakresu witrażownictwa.

Studia artystyczne rozpoczął w 1978 roku w filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (Instytut Pedagogiczno-Artystyczny). Od 1980 roku studia kontynuował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W ramach studiów przez dwa lata brał udział w zajęciach Pracowni Witraży prowadzonej przez Konstantego Łyskowskiego.
Studia na Wydziale Sztuk Pięknych ukończył w 1985 roku. Otrzymał dyplom  magistra sztuki z wyróżnieniem, z zakresu grafiki w pracowni wypukłodruku u prof. Ryszarda Krzywki. W tym roku również wygrał konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Witraży. W roku akademickim 1985/86 otrzymał jednoroczne stypendium Ministra Kultury i Sztuki.

Od 1985 roku pracował jako asystent w Pracowni Witrażowniczej Wydziału Sztuk Pięknych UMK. W roku 1997 jako pierwszy w Polsce obronił przewód kwalifikacyjny na adiunkta I stopnia z zakresu witrażownictwa na Wydziale Ceramiki i Szkła ASP we Wrocławiu. Na wyżej wymienionym Wydziale w roku 2008 obronił przewód habilitacyjny w zakresie szkła unikatowego.

Paulina Kaczor-Paczkowska 

Urodziła się 13 czerwca 1980 roku w Grudziądzu. Studia z zakresu rzeźby rozpoczęła w 1999 roku  na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2000 -2003 studiowała w pracowni prof. Józefa Szczypki. Po ukończeniu czwartego roku studiów wyjechała na rok do Stanów Zjednoczonych (2003/2004), gdzie m. in. kształciła się pod kierunkiem Patrici Quilichini w Kennesaw State University. Dyplom uzyskała w 2005 roku. Promotorem pracy dyplomowej był ad. II stopnia Andrzej Borcz. Otrzymała wyróżnienie w zakresie rzeźby, pt. „Strefa przeźroczystej przestrzeni”, oraz medal im. prof. Tymona Niesiołowskiego za najlepszy dyplom w roku akademickim 2004/2005. Od listopada 2005 członkini Związku Polskich Artystów Plastyków. W 2006 roku rozpoczęła Studia Doktoranckie z zakresu Sztuk Plastycznych na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Obecnie pracuje w Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych jako wykładowca rzeźby.
Prace wykonuje z tradycyjnych materiałów rzeźbiarskich, takich jak glina, kamień, drewno, a także z żywic syntetycznych. Najbardziej jednak fascynuje ją szkło. Prace wykonane z tafli szklanych mają być procesem uświadamiającym, że materiał ten nie jest tylko tworzywem powszechnego użytku, ale również znakomitym materiałem rzeźbiarskim. Ukazują one istnienie przestrzeni szkła zarówno tej realnej, jak  i iluzyjnej. Pozwalają widzowi na rzecz niemożliwą, na wejrzenie do wnętrza rzeźby.

Anna Kola

Studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, na kierunku artystyczno–pedagogicznym. Uzyskała dyplom w 1997 roku nagrodzony Medalem im. prof. Barwy-szkla-2013-Poznaj-oblicza-szklaTymona Niesiołowskiego, w Pracowni Projektowania Graficznego. Od 1997 roku jest zatrudniona w Zakładzie Plastyki Intermedialnej Wydziału Sztuk Pięknych UMK.   W 2005 roku otrzymała tytuł doktora w dziedzinie sztuk plastycznych, dyscyplina grafika. Należy do  Związku Polskich Artystów Plastyków  (od 1998 r.) oraz Związku Polskich Artystów Fotografików (od 2008 r.).

Zajmuje się fotografią, grafiką, witrażem, szkłem artystycznym. Jest autorką szesnastu wystaw indywidualnych. Brała udział w ponad sześćdziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.

Anna Wójcicka

Urodzona w 1982 roku w Toruniu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom uzyskała w 2006 r. – specjalność: malarstwo sztalugowe – pod kierunkiem prof. Lecha Wolskiego, specjalizacja: malarstwo w architekturze, witraż- pod kierunkiem prof. Kazimierza Rocheckiego. W roku 2010 ukończyła studia doktoranckie z zakresu sztuk plastycznych na macierzystej uczelni, tytuł doktora sztuki uzyskała w 2012 roku. Obecnie pracuje w pracowni witrażu Wydziału Sztuk Pięknych UMK na stanowisku referent techniczny.

Zajmuje się witrażem i szkłem artystycznym. Jest autorką kilkunastu realizacji stałych w obiektach architektury publicznej i prywatnej, trzech wystaw indywidualnych oraz kilkunastu zbiorowych.

Łukasz Wodyński

Urodził się w Bydgoszczy. W 2010 r. obronił dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu w pracowni prof. Piotra Klugowskiego. Jeden z założycieli Fundacji Rozwoju i Aktywności Twórczej „Les Artes”.

Tworzy wykorzystując zarówno media malarskie, rysunkowe jak i techniki multimedialne. Realizuje także  LIVE ACTS (projekty interdyscyplinarne stanowiące syntezę teatru, performance oraz sztuk wizualnych). Skupia się wokół człowieka i jego egzystencji.
Jego prace były prezentowane min. w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, CK Teatr w Grudziądzu, TORUŃSKIEJ HALI POMP i wielu innych.

Justyna Bieńkowska-Werbicka 

Urodziła się w 1987 r. w Płocku. W 2011 r. obroniła z wyróżnieniem dyplom z malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, w pracowni prof. Mieczysława Ziomka. Studiowała również w L’ecole Superieure Des Arts Saint- Luc Liege w Belgii (styczeń -czerwiec 2010). Oprócz uprawiania malarstwa sztalugowego zajmuje się malarstwem w architekturze oraz szkłem. Od roku prowadzi autorską pracownię szkła. Bierze udział w Aukcjach Młodej Sztuki organizowanych przez Dom Aukcyjny Desa Unicum, Polswiss Art oraz Sopocki Dom Aukcyjny. W styczniu 2011 roku otrzymała Stypendium Artystyczne Marszałka Województwa Kujawsko -Pomorskiego, a w listopadzie tego roku Nagrodę Spółek Grupy Fiat za pracę dyplomową.

Brała udział w kilkunastu zbiorowych wystawach malarstwa w kraju i za granicą oraz w wystawach indywidualnych.

Odpowiedz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Sprawdź również

Bez reszty

Augustyn Baran Kwiecień to najmniej przyjemny miesiąc. W roku i życiu każdego z nas. Być ...