Patera 2010 Monika Tarasin-Lenart

Odsłonięcie witraży historia Godła Polskiego w Legionowie

W dniu 11 listopada 2011 r. w 93 rocznicę odzyskania niepodległości w kościele garnizonowym parafii wojskowo-cywilnej pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Barwy-szkla-2011-Odsloniecie-witrazy-w-LegionowieLegionowie odsłonięto witraż, który prezentuje historię naszego godła narodowego.

Licznie zgromadzeni parafianie oraz goście z zainteresowaniem oglądali jak przez stulecia ewoluował wizerunek orła bielika.

1000 r. Denar Bolesława Chrobrego

1177 r. Brakteat Kazimierza Sprawiedliwego

1320 r. Orzeł ze „Szczerbca” – miecz koronacyjny królów Polski

1325 r. Orzeł Kazimierza Wielkiego według pieczęci majestatycznej

1425 r. Orzeł Władysława Jagiełły według nagrobka w katedrze na Wawelu

1492 r. Orzeł Kazimierza Jagiellończyka według nagrobka w katedrze na Wawelu

1521 r. Orzeł z inicjałem Zygmunta I Starego według „Kroniki Polaków” Macieja

z Miechowa

1550 r. Orzeł z inicjałem Zygmunta Augusta według arrasu na Zamku Wawelskim

1584 r. Orzeł Stefana Batorego z herbem rodowym na piersi według Herbarza Bartosza

Paprockiego

1681 r. Orzeł Jana III Sobieskiego z herbem rodowym „Janina” według detalu

zdobniczego Kościoła Mariackiego w Krakowie

1750 r. Orzeł z czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego według detalu z Sali

Tronowej Zamku Królewskiego w Warszawie

1919 r. Oficjalny Herb Polski zatwierdzony ustawą sejmową w dniu 28 sierpnia 1919 r.

Godło Rzeczypospolitej Polski zatwierdzony ustawą sejmową w dniu 9 lutego 1990 r.

(Wzór jest zgodny niemal w całości z herbem Państwa Polskiego wprowadzonym rozporządzeniem Prezydenta Ignacego Mościckiego w dniu     13 grudnia 1927 r.)

Orzeł Wojsk Lądowych zatwierdzony ustawą sejmową z dnia 19 lutego 1993 r.

Herb Legionowa uchwalony przez Radę Miasta w dniu 22 listopada 2000 r.

Herb Powiatu Legionowskiego według Statutu powiatu uchwalonego w dniu 25 lipca 2002 r

Witraże w Kościele Garnizonowym pw. Św. Józefa powstały staraniem parafian, Urzędu Miasta w Legionowie, Starostwa Powiatu Legionowskiego. Witraż wykonała Legionowska Pracownia Witrażu 12U w roku 2011.

Odpowiedz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Sprawdź również

Bez reszty

Augustyn Baran Kwiecień to najmniej przyjemny miesiąc. W roku i życiu każdego z nas. Być ...