Ars Vitrea Polona

www.stowarzyszenie-witrazy.pl

Barwy-szkla-2011-Ars-Vitrea-PolonaStowarzyszenie Miłośników Witraży „ARS VITREA POLONA” zostało założone w roku 1998 w Krakowie, z inicjatywy dr hab. arch. Krystyny Pawłowskiej prof. Politechniki Krakowskiej (autorki pionierskiej książki pt. Witraże w kamienicach krakowskich z przełomu XIX i XX wieku, Kraków 1994). Jego powstaniu życzliwie patronował nieżyjący już prof. Lech Kalinowski, mediewista, niedościgły znawca sztuki witrażowej i wielki jej miłośnik.

Stowarzyszenie skupia osoby reprezentujące różne środowiska naukowe i artystyczne w Polsce,   a także na Węgrzech i Ukrainie. Obecnie liczy około sześćdziesięciu osób. Są wśród nas artyści projektujący witraże, witrażyści, konserwatorzy, historycy sztuki, architekci, inżynierowie różnych specjalizacji, lekarze, filolodzy, ekonomiści – wszystkich łączy miłość do witrażu. Kilku członków naszego Stowarzyszenia należy do Polskiego Komitetu Korpusu Witraży wchodzącego w skład Międzynarodowej Akademii Nauk (Comité International D`Histoire de L`Art. Union Académique Internationale. Corpus   Vitrearum).

Statutowym celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz ochrony dziedzictwa polskiej   sztuki witrażowej i popularyzacja wiedzy na jej temat oraz popieranie rozwoju współczesnego witrażownictwa. W ciągu jedenastu lat działalności Stowarzyszenie przygotowało – we współpracy z różnymi podmiotami – sześć międzynarodowych sesji naukowych, przy czym tylko z trzech wydało materiały; zorganizowało sześć wystaw o tematyce witrażowej z udziałem twórców z Austrii, Polski i Węgier oraz tyleż wyjazdów studyjnych, których głównym celem było zapoznanie się ze sztuką witrażową na wybranym terenie – od Dolnego Śląska po Siedmiogród.

Nasi członkowie są też aktywni poza Stowarzyszeniem. Prezentują wyniki swych badań nad sztuką witrażową na licznych sesjach naukowych, między innymi Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, międzynarodowych kolokwiach Korpusu Witraży. Uczestniczą w wystawach i konkursach. Wygłaszają odczyty o charakterze popularno-naukowym, skierowane do szerokiego kręgu odbiorców.

Odpowiedz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Sprawdź również

Bez reszty

Augustyn Baran Kwiecień to najmniej przyjemny miesiąc. W roku i życiu każdego z nas. Być ...