Historia witraży

Jeden z najstarszych znanych witraży

Ten mały fragment podmalowanego szkła stanowił kiedyś element większej całości. Pozostałą część przedstawia oblicze Chrystusa i ma wielkie znaczenie dla historii sztuki. Ustalono, że witraż powstał w okresie między 1060 i 1065 rokiem. Jest to jeden z najstarszych na świecie witraży. Odnaleziono go w kościele opactwa: mały kawałek szkła barwionego rundy z oblicze Chrystusa powstała około 1060 / 65 i ...

Czytaj dalej »

W drodze do tajemnicy światła. Witraże Ryszarda Demela

Jan Wiktor Sienkiewicz Zamysł nowatorskiej techniki witrażu narodził się u Demela jeszcze podczas praktyki w pracowni Nuttgensa. Pracując nad nowymi witrażami, mającymi zastąpić średniowieczne, zniszczone podczas drugiej wojny światowej, artysta zauważył, iż blisko 30% kolorowego szkła podczas komponowania i oprawiania w ołów wyrzuca się jako nieużyteczne odpadki. Stosowana do dzisiaj przez najwybitniejszych twórców witraży tradycyjna technika ich wykonywania, której hołdował ...

Czytaj dalej »

Witraże Józefa Mehoffera we Fryburgu

Jolanta Wiktorowicz Witraże w szwajcarskim mieście Fryburg uznane są za największe dzieło Józefa Mehoffera. Cykl witraży w tamtejszej katedrze świętego Mikołaja zapewnił artyście trwałe miejsce w historii sztuki światowej. Stworzenie cyklu trzynastu rozbudowanych kompozycji witrażowych zajęło Mehofferowi ponad 40 lat. Całość powstawała w latach 1895-1936. Pierwsze osiem z nich, które powstały w latach 1895-1918 wypełniają okna ośmiu otwartych kaplic katedry. ...

Czytaj dalej »

Niejasne początki witrażownictwa

Mateusz Pietrzyk Pierwsze witraże w architekturze europejskiej pojawiły się już w IX wieku (najstarszy zachowany fragment witraża z Wissenburga). Co ciekawe, pojawienie się witraży, jako formy w pewnym sensie ukształtowanej, nastąpiło dosyć nagle. Historycy sztuki mają spore problemy z ukazaniem genezy oraz wcześniejszych form pośrednich witraży w sposób niebudzący żadnych kontrowersji. Jak zatem przedstawia się obecny poziom naszej wiedzy na ...

Czytaj dalej »

Malarstwo gotyckie w Polsce

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk oddał do rąk czytelników kolejną pozycję monumentalnej serii Dzieje Sztuki Polskiej. Jest to syntetyczno-dokumentacyjne opracowanie pt. Malarstwo gotyckie w Polsce, Zainicjowana w Pracowni Sztuki Średniowiecznej Instytutu, do roku 1985 kierowanej przez docent Teresę Mroczko, książka ta jest urzeczywistnieniem koncepcji zarysowanej w latach 1985-1987 podczas wielu dyskusji grona najlepszych w naszym kraju znawców malarstwa średniowiecznego. Tom ...

Czytaj dalej »

Witraże doby renesansu

Mateusz Pietrzyk Europa wieku XV i XVI stała się miejscem gruntownego odrodzenia sztuki i nauki. To czas nowych prądów filozoficznych (mających swe korzenie głównie w włoskim humanizmie), to również czas reformacji, a co za tym idzie i kontrreformacji. Epoka ta przyniosła także wielkie odkrycia geograficzne oraz nowe, skuteczniejsze metody leczenia w medycynie. Zmiany dotknęły ponadto szeroko pojętą sztukę. Szczególnie wyraźnie ...

Czytaj dalej »

Stare witraże i ich koleje losu …

Krystyna Jadamska – Rozkrut W Stanach Zjednoczonych najstarszą bo 200- letnią bazyliką jest Basilica, of the National Shrine of the Assumption of The  Virgin Mary, położona na     wzgórzach Mount Vernon w centrum Baltimore. Znana jako kamień węgielny wolności religijnej w Ameryce, stanowi podwaliny Kościoła katolickiego w Stanach Zjednoczonych. Jako pierwsza na ziemi amerykańskiej Katedra, zaprojektowana przez architekta Beniamina Latrobe, poddawana ...

Czytaj dalej »

Największe pragnienie Edwarda Brune-Jones i jego romantyczny mistycyzm w witrażach

Krystyna Jadamska-Rozkrut Trzeba być estetą, by tworzyć takie dzieła jak Edward Burne – Jones, artysta brytyjski XIX wieku. Reprezentant kręgu prerafaelitów – malarz, witrażysta, ilustrator. Projektował    także mozaiki, meble i biżuterię . Nie stronił od sztuki użytkowej. Pracował przy udziale zasłużonego poety i malarza Gabriela Rossettiego. Duchowe więzy z mistrzem nie zawsze były wspólne. Burne – Jones poszukiwał własnych ...

Czytaj dalej »

Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza na wystawę – Oszklenia witrażowe Wielkiego Refektarza w XIX i XX wieku

Kuratorem wystawy jest Pani Ewa Witkowska-Pałka Wystawę można oglądać do końca 2011 roku a została ona usytuowana w pomieszczeniach piwnicznych pod Wielkim Refektarzem. W niezwykle reprezentacyjnym wnętrzu Wielkiego Refektarza od średniowiecza musiały znajdować się wspaniałe witraże, jednak z materiałów źródłowych znamy jedynie dwa zespoły zrealizowane w latach dwudziestych XIX wieku oraz na początku wieku XX i one właśnie, a ściślej ...

Czytaj dalej »

O witrażach Wyspiańskiego

prof. Krystyna Pawłowska ROK 2007 BYŁ ROKIEM WYSPIAŃSKIEGO W 2007 roku minęła setna rocznica śmierci  Stanisława Wyspiańskiego. Była to doskonała okazja, aby znów kontemplować jego wspaniałe dzieło, wspominać  osobę, popularyzować dorobek. prof. Krystyna Pawłowska Pozycja Stanisława Wyspiańskiego wśród wielkich polskich artystów jest szczególna, jego twórczość przemawia bowiem nie tylko do umysłów czy wrażliwości artystycznej, lecz także do serc wielu Polaków. ...

Czytaj dalej »